'שמרת הזרע' מחלקת 'נט-קולקשיין' 

בשיתוף ועד עובדי דלק-מנטה

מעניקים לעובדי החברה

מגוון רחב של רהיטים בהנחות אטרקטיביות מיוחדות