'שמרת הזרע' מחלקת 'נט-קולקשיין' 

בשיתוף ועד עובדי מנהל, משק וכוחות עזר

מעניקים לעובדי הקריה הרפואית רמב"ם

מגוון רחב של רהיטים בהנחות אטרקטיביות מיוחדות